Bieszczady logo
Kliknij + i poleć Bieszczady.net.pl ;)


Bieszczady noclegi
STRONA GŁÓWNA | NOCLEGI | MIEJSCOWOŚCI | ARTYKUŁY | GALERIA | PRYWATNOŚĆ | KONTAKT
R                E                K                L                A                M                A
BIESZCZADY NOCLEGI


Noclegi Bieszczady
Domki Bieszczady
Agroturystyka
Chaty Bieszczady
Pensjonaty Bieszczady
Hotele Bieszczady
Pokoje Bieszczady
Ośrodki wypoczynkowe
Schroniska Bieszczady
Pola namiotowe
Restauracje Bieszczady

WSTĘP

Wszystkie artykuły
Historia Bieszczadów
Świątynie i cmentarze
Żydzi i kirkuty
Flora Bieszczadów
Fauna Bieszczadów
Ciekawe miejsca i obiekty
Trasy, szlaki i ścieżki
Informacje praktyczne
Zima w Bieszczadach
Bieszczady Wschodnie
GALERIA ZDJĘĆ

Galerie bieszczadzkie

Krajobrazy bieszczadzkie
Miejsca w Bieszczadach
Miejscowości
Bieszczadzka przyroda
Stare galerie

NOCLEGI BIESZCZADY
Noclegi Cisna
Noclegi Polańczyk
Noclegi Solina
Noclegi Ustrzyki Górne
Noclegi Wetlina
Noclegi Wołkowyja

ROZKŁAD JAZDY

Baligród
Lesko - dworzec
Sanok - dworzec
Ustrzyki D. - dworzec
Wołosate
Zagórz - dworzec

Więcej MiejscowościINFORMATOR
Podręczne informacje
Bieszczady Grupa GOPR
BdPN
Świątynie - nabożeństwa
Przewodnicy
Ciekawe strony

MAPY ONLINE

Mapy współczesne

Bieszczady Wysokie 1:40
Okolice Baligrodu 1:25
Jezioro Solińskie 1:25
G. Sanocko-Turczańskie
Pogórze Przemyskie 1:75
Bieszczady Wschodnie

Mapy historyczne

Bieszczady Zachodnie
Pikuj - mapa 1937 1:100
Ruskie - 1:75
Turka - 1:75
Wielki Berezny - 1:75
Niżny Warecki - 1:75
Tuchla - 1:75
Użgorod - 1:75
Seredne - 1:75
Svaliava - 1:75
Volove (Miżhirja) - 1:75
Porohy - 1:75

TURYSTYKA

Opisy miejscowości
Szlaki turystyczne
Ścieżki przyrodnicze
Trasy samochodowe
Szlakiem ikon ok Sanoka
Ciekawe miejsca
Ekomuzeum Hołe
Młyny i tartaki wodne
Muzeum Przyrodnicze
Skansen w Sanoku
Sine Wiry
Łopienka
Jezioro Solińskie
Połonina Wetlińska
Więcej
Cerkwie i kościoły
Bieszczadzka Kolejka
Bukovske Vrchy
Mapy i literatura
Reportaże i wyprawy

OFERTY TURYSTYCZNE

Galerie i muzea
Konie w Bieszczadach
Narty w Bieszczadach
Przewodnicy
Produkt lokalny
Inne oferty
Nieruchomości
Karpaty ukraińskie

KSIĘGARNIA


Księgarnia wyd. Ruthenus
Wyd. Bezdroża - Bieszczady
Wyd. Bezdroża - Góry
REKLAMA
SERWIS

Kontakt

POLECAMY


Zapoznaj się z zawartością portalu bieszczady.net.pl i zobacz, jakie atrakcje mogą zaproponować Ci Bieszczady. Prezentujemy warte uwagi noclegi w niezwykle malowniczych bieszczadzkich miejscowościach, takich jak Polańczyk, Cisna czy Wetlina. Dysponujemy bogatą bazą sprawdzonych obiektów noclegowych. Z nami łatwo znajdziesz domki wypoczynkowe, pensjonaty, schroniska i inne kwatery odpowiadające Twoim wymaganiom.

Solina.info.pl
lesko
R              E              K              L              A              M              A
LESKO
POLECAMY W
LESKU

Chata

Pensjonat restauracja
Wycinek mapy Bieszczady W. Krukar.
Wydawnictwo Ruthenus.
lesko noclegi Bieszczady
Miasto powiatowe nad Sanem (ok. 6000 mieszk.), siedziba władz gminy. Duży węzeł komunikacji autobusowej, połączenia do większości bieszczadzkich miejscowości, zwłaszcza w centralnej części regionu. Autobusy dalekobieżne m.in. do Warszawy, Krakowa, Katowic, Rzeszowa, Nowego Sącza. Poczta (PI. Konstytucji 3 Maja 7), policja (ul. W. Pola 5), pogotowie ratunkowe (ul. Unii Brzeskiej 18), ośrodek zdrowia (ul. Kazimierza Wlk. 4), szpital (ul. Kochanowskiego 2), kilka aptek. Kilka hoteli (m.in. w zamku) i schronisk młodzieżowych (wszystkie przy Al. Jana Pawła II, jedno całoroczne), kemping nad Sanem. Szereg lokali gastronomicznych (m.in. restauracja "Koliba" przy Rynku). Stacja benzynowa (ul. Bieszczadzka 4), warsztat samochodowy (ul. Piłsudskiego 4).
Lesko jest centrum handlowo-usługowym dla sąsiednich gmin. Działają tu 4 szkoły średnie i 2 podstawowe, 3 banki, drobny przemysł, m.in. fabryka mebli i przedsiębiorstwo budownictwa rolnego, spółdzielnia gminna. Przy Bieszczadzkim Domu Kultury (ul. Piłsudskiego 1) istnieje Bieszczadzka Grupa Twórców, zrzeszająca ok. 20 artystów plastyków z terenu Bieszczadów. Latem wystawiają oni swe prace w leskiej synagodze. W pierwszym tygodniu lipca odbywa się w Lesku trzydniowa impreza "Country w Bieszczadach", na którą ściągają z całej Polski zespoły grające muzykę country.
Widok na Lesko.
foto: Asiczka.
Ciekawostką jest, że od początku zaborów aż do lat dwudziestych XX w. urzędowa nazwa miasta brzmiała Lisko i w takiej postaci występuje w wielu starszych opracowaniach. Pierwotne brzmienie Lesko" przywrócono z inicjatywy ostatniego właściciela zamku, Augusta Krasickiego.
Lesko leży w rejonie intensywnie zasiedlonym już we wczesnym średniowieczu. Wykopaliska potwierdzają istnienie niemal ciągłego osadnictwa od ostatnich wieków przed Chrystusem aż do naszych czasów: znaleziono tu groty żelazne z czasów kultury lateńskiej (400 r. p.n.e. do pocz. n.e.), pozostałości otwartej osady z okresu wpływów rzymskich (1-400 r. n.e.) i ceramikę wczesnośredniowieczną (600-1300 r.). Na wzgórzu Baszta już powierzchniowe oględziny przyniosły znaleziska ceramiki z XI-XII w.
Najwcześniejsza zachowana wzmianka o wsi Lesko pochodzi z 1436 r., ale można przypuszczać, że istniała ona już w poprzednim wieku. Na początku XV w. wraz z rozległymi dobrami w dolinie Sanu została nadana Kmitom z Wiśnicza. Pomiędzy 1456 a 1472 r. doszło do lokacji miasta. Pierwszym wójtem i osadźcą był Filip - mieszczanin sanocki, który w 1473 r. zrzekł się wójtostwa na rzecz właściciela, Jana Kmity. Przywilej wydany przez Kmitów 14 IX 1477 r. potwierdzał nadanie Lesku prawa magdeburskiego oraz określał prawa i obowiązki mieszczan, którzy otrzymali ratusz, postrzygalnię, teren na założenie folwarków, las Kostrzyń do wykarczowania oraz wolność użytkowania lasów i wód wok0 miasta. Pierwotna wieś Lesko przyjęła nazwę Posady leskiej (obecnie północne przemieście).
Lesko nocą.
foto: Asiczka.
Nowe miasto ulokowało się na północno-zachodnim cyplu wyniosłego wzgórza stanowiącego część terasy nadsańskiej. W środku wytyczono prostokątny rynek (obecny Plac Konstytucji 3 Maja) z drewnianym, piętrowym ratuszem, w którym mieściła się na górze sala zebrań rady miejskiej, a na dole m.in. więzienie i wyszynk trunków. Miasto miało wodociąg doprowadzający wodę ze stoku wzgórza Baszta do specjalnego koryta na rynku. W latach siedemdziesiątych XV w. Kmitowie postawili na miejscu późniejszego zamku drewniany dwór, który służył im tylko w czasie okresowych odwiedzin, bowiem główną siedzibą rodu wciąż był Wiśnicz. Po 1538 r. Piotr Kmita, wojewoda krakowski, późniejszy marszałek wielki koronny, wzniósł murowaną, piętrową wieżę mieszkalną. Zamek leski przejął w tym czasie od zamku Sobień funkcję ośrodka administracyjnego dóbr Kmitów. Około 1530 r. z inicjatywy Piotra Kmity wymurowano istniejący do dziś kościół parafialny, który zastąpił stary, drewniany kościół św. Ducha. Wojewoda ufundował także nową cerkiew parafialną.
W niespokojnym, przygranicznym rejonie istnienie miasta zależało od możliwości obrony. Lesko było otoczone ziemnymi wałami zaopatrzonymi w zrębowe parkany i wzmocnionymi basztami. Ruch odbywał się dwoma bramami wyposażonymi w zwodzone mosty: dolną, zwaną Węgierską, i górną, zwaną lwowską. Zarządzenie Stanisława Stadnickiego, właściciela miasta w 1602 r., mówiło: "Każdy mieszczanin, Polak, Rusin, Żyd powinien mieć parę rusznic, kopę kul i dwa funty prochu pod winą 2 złotych, do tego parę oręża, a okazja [przegląd gotowości bojowej] ma być 2 razy do roku na święto św. Stanisława.
W połowie XVI w., w rezultacie dużego napływu ludności, zaszła konieczność powiększenia obszaru miasta. Od strony południowo-wschodniej wytyczono więc nowy rynek i wybudowano na nim ratusz. Po bezpotomnej śmierci Piotra Kmity w 1553 r. i prawie trzydziestoletnim zarządzaniu dobrami przez wdowę Barbarę, Lesko przeszło w 1580 r. drogą spadku w ręce Stanisława Stadnickiego, gorącego zwolennika reformacji. Z jego inicjatywy powstał w Lesku zbór kalwiński, być może urządzony w kościele, zgodnie z częstą ówczesną praktyką. W rękach Stadnickich Lesko i należące do niego dobra pozostały aż do 1731 r.
Kieszonkowy plan miasta.
opracowanie Echo Bieszczadów.
Po 1656 r. Stadniccy zbudowali okazały zamek z czterema basztami, w który włączono starą murowaną wieżę mieszkalną. W połowie XVII w. Lesko przeżywało okres rozkwitu i liczyło ponad 1500 mieszkańców. Miejscowi kupcy, handlujący głównie winem, utrzymywali kontakty z licznymi miastami Polski, Rusi, śląska i Mołdawii. Jedenaście cechów skupiało przedstawicieli czterdziestu rzemiosł. Większość domów przy rynku i sąsiednich ulicach była murowana, co świadczyło wówczas o dużej zamożności.
Nieszczęścia zaczęły się podczas tzw. wojny północnej. W listopadzie 1702 r. na Lesko napadł dwustuosobowy oddział szwedzki z korpusu gen. Stenbocka, zwalczającego w południowej Polsce stronników Augusta Mocnego. Szwedzi aresztowali wówczas Jana Franciszka Stadnickiego, który odzyskał wolność po kilku miesiącach kosztem 5000 talarów okupu. Znacznie gorsze były skutki drugiego pobytu najeźdźców w Lesku: "Szwedzi do Liska przyjechali ani strzylając i szabel nie dobywając do zamku wjechali roku 1704 miesiąca augusta dnia 17, a byli w zamku do dnia 23 miesiąca tegoż a 23 wyjechali i zapalili wszystko miasto, ani jednego domu nie zostało, cerkiew jedna w mieście a druga za miastem zostały a na kościele farnym wszystek wierzch zgorzał". W rok później nawiedziła miasto epidemia, w czasie której zmarło kilkuset mieszkańców.
W I poł. XVIII w. panią na leskich włościach była Teresa Stadnicka, wnuczka Jana Franciszka. W 1731 r. wydała się ona za Józefa Ossolińskiego, starostę sandomierskiego, późniejszego wojewodę wołyńskiego. Małżonek wykazał dużo inicjatywy w sprawie uporządkowania miasta i dóbr, sprowadzał i utrzymywał specjalistów, m.in. ogrodnika i piwowara z Warszawy, a także śląskiego architekta Gottfryda Hoffmana, który m.in. przebudował leską farę i postawił kościół w Uhercach.
Ratusz w Lesku.
foto: Asiczka.
Na prośbę pana wojewody król August III nadał Lesku w 1752 r. przywilej na dodatkowy jarmark, a w 1759 r. prawo magdeburskie na wzór Sanoka. Ossoliński cieszył się wielkim mirem wśród szlachty sanockiej. Życie na zamku leskim stało się tematem barwnych opowieści, które sto lat później opracował literacko Zygmunt Kaczkowski.
Drogą koneksji rodzinnych Lesko trafiło w 1799 r. w ręce Ksawerego Krasickiego. Zamek był w stanie ruiny po pożarze z 1783 r., pan Ksawery zamieszkał więc w dworze w Posadzie leskiej. Na remont brakowało środków, gdyż Krasicki, czynny działacz niepodległościowy, przeznaczał spore sumy na finansowanie akcji patriotycznych. Dopiero w latach 1836-43 przeprowadzono odbudowę według projektu i pod kierownictwem Wincentego Pola. Krasiccy byli właścicielami zamku i dóbr leskich do II wojny światowej.
Po zajęciu Galicji w 1772 r. Austriacy dokonali nowego podziału administracyjnego, tworząc cyrkuły. Lesko na krótko stało się siedzibą władz jednego z nich, jednak już w 1786 r. funkcję tę przejął Sanok. Od 1855 aż do 1975 r. Lesko było natomiast nieprzerwanie siedzibą władz powiatu.
W II pol. XIX w. zamek leski był ośrodkiem towarzysko - intelektualnym regionu. Przed każdymi wyborami sejmowymi zjeżdżała tu szlachta sanocka. Krasiccy utrzymywali żywe kontakty z wieloma działaczami patriotycznymi i twórcami kultury. W 1872 r. Edmund Krasicki nie zgodził się na przeprowadzenie torów kolejowych przez park zamkowy nad Sanem, na skutek czego kolej ominęła Lesko o kilka kilometrów. Lesko straciło gospodarczo, zachowało za to dawny urok małego miasteczka.
Zabytkowa macewa na leskim cmentarzu.
foto: Asiczka.
W 1878 r. zorganizowano w mieście straż ogniową. Nie zapobiegło to jednak wielkiemu pożarowi, który wybuchł osiem lat później i w jedną noc strawił trzysta budynków. Po pożarze powstało wiele nowych murowanych domów, a dawne, głównie przy starym rynku, otrzymały eklektyczne fasady. Na początku XX w. w Lesku powstały pierwsze, drobne zakłady przemysłowe, w tym rafineria ropy, fabryki konserw i smarów, cegielnia, betoniarnia, wytwórnia dachówek.
W 1914 r. August Krasicki, ostatni właściciel zamku i dóbr leskich, zaciągnął się do Legionów Polskich i odbył w ich szeregach kampanię 1914-16, którą opisał w wydanych drukiem pamiętnikach. Rosyjskie wojska okupacyjne, opuszczając zamek w maju 1915 r., wywołały jego pożar, który strawił większą część pomieszczeń. Na szczęście ocalały ruchomości, wywiezione zawczasu przez właścicieli. Przy okazji powojennego remontu w zewnętrzną ścianę skrzydła wschodniego wmurowano renesansowy portal pochodzący ze zrujnowanego zamku Mniszchów w Laszkach Murowanych. August Krasicki, z zamiłowania i wykształcenia botanik i dendrolog, wiele zabiegów i wysiłku włożył w utrzymanie wspaniałego parku zamkowego, pochodzącego z czasów Kmitów, i starał się, by otrzymał on status ścisłego rezerwatu.
Mała Galeria w Lesku.
foto: Asiczka.
Przeprowadzony w 1921 r. spis ludności wykazał w Lesku 455 domów zamieszkałych przez 3870 osób (2338 mojż., 1080 rzym., 451 grek., 1 prawosł.).
W 1939 r., gdy na Sanie ustanowiono granicę niemiecko-sowiecką, Lesko znalazło się na terenie Ukraińskiej SRS. W zamku ulokował się garnizon sowiecki; cała biblioteka, zbiory historyczne oraz ruchomości uległy zniszczeniu. Widziano bezcenne pamiątki narodowe walające się na zamkowym śmietniku. Sowieccy okupanci wybudowali wzdłuż Sanu sieć betonowych schronów bojowych. Dziś jeszcze można u podnóża zamku oglądać pozostałości dwóch z nich, wysadzonych w powietrze.
W 1947 r., gdy zabrakło wśród miejscowej społeczności Żydów, których wymordowali hitlerowcy, i Ukraińców, wysiedlonych przez władze polskie, ludność miasta liczyła ok. 1500 osób. W 1969 r. przyłączono do miasta Posadę Leską, lokując na jej terenie duży zespół magazynów i zakładów przemysłowych. Na terenie dworu usadowił się PGR.
Mała Galeria w Lesku.
foto: Asiczka.
Z czasem uległy zniszczeniu zabytkowe zabudowania dworskie, a w ich miejsce wyrosły wśród resztek XVI-wiecznego parku współczesne klocki z betonu i blachy falistej.
Nie ominęła niestety Leska mania "uszczęśliwiania" betonowymi blokami. Szczególnie zasłużyły się lata 1972-75, gdy miasto było stolicą rozległego powiatu bieszczadzkiego, utworzonego przez połączenie powiatów leskiego, sanockiego i ustrzyckiego. Tylko otoczenie starego rynku, z wiekowymi domami, zamkiem i kościołem, zachowało przyciągający turystów urok małego podkarpackiego miasteczka.
By docenić urodę Leska, należy zobaczyć jego panoramę zza Sanu, ze stoków Gruszki nad szosą do Hoczwi. Nad spiętrzonymi na wzgórzu domkami góruje gotycka bryła kościoła parafialnego. Z boku, z kłębiastego starodrzewu wyłania się potężna sylweta zamku, zawieszona nad stromą skarpą.
Koniecznie trzeba wybrać się na wzgórze Baszta (422 m) wyniesione przeszło 100 m nad dolinę Sanu, z którego roztacza się wyjątkowo rozległa panorama, od Gór Słonych na północy po Połoninę Wetlińską i Chryszczatą na południu. Widać też jak na dłoni całe miasto, niestety z nowym osiedlem na pierwszym planie.
Synagoga w Lesku.
foto: Asiczka.
Spacer po mieście radzimy zacząć od starego rynku (PI. Konstytucji 3 Maja), który od paru lat szczęśliwie przestał pełnić rolę dworca autobusowego. Jeszcze pod koniec XVIII w. stał na nim drewniany ratusz; obecnie środek rynku to skwer porośnięty drzewami, z obeliskiem Tadeusza Kościuszki wzniesionym w 1901 r., pomnikiem żołnierzy sowieckich i figurą sakralną. Wokół stare kamieniczki z XVIII i XIX w.
Kościół parafialny p.w. Nawiedzenia NMP znajduje się w rogu rynku, przy ul. Kościuszki. Powstał ok. 1530 r. z fundacji Piotra Kmity. Zbudowali go prawdopodobnie majstrowie sprowadzeni ze śląska. Gotycki w kształtach, ma barokowe wnętrze pochodzące z czasów przebudowy dokonanej w połowie XVIII w. przez Gottfryda Hoffmana. Na uwagę zasługuje okazały ołtarz z 1770 r. i epitafia inskrypcyjne z czarnego marmuru: Teresy ze Stadniekich Ossolińskiej (zm. 1776 r.), Józefa Ossolińskiego (zm. 1780 r.), Franciszka Pułaskiego, jednego z przywódców konfederacji barskiej, zmarłego w 1769 r. z ran odniesionych w potyczce pod Rabem koło Ustrzyk Dolnych, Edmunda Krasickiego (zm. 1894 r.), Marii z Brzostowskich Krasickiej (zm. 1908 r.). Obok barokowa dzwonnica, której budowę rozpoczęto w 1725 r., a zakończono dopiero po czterdziestu latach.
Zamek leski, murowany, na planie nieregularnym, wzniesiono na stromym brzegu Sanu w latach 1538-80, a rozbudowano ok. 1656 r. Był trzykrotnie odbudowywany po pożarach w 1704, 1783 i 1915 r., a w latach 1836-43 poddany przebudowie według projektu W. Pola. Część najstarszą stanowi budynek główny, który powstawał w dwóch etapach. Najpierw staraniem Piotra Kmity wzniesiono dwupiętrową wieżę mieszkalną na planie kwadratu (obecnie północno-zachodnia część budynku), zaś przed 1580 r. dobudowano do niej od południowego wschodu dodatkowy korpus.
Kamień Leski.
foto: Asiczka.
Ukształtował się w ten sposób piętrowy dwór obronny, który zwieńczono attyką i wieżyczkami w narożach. W dawnej wieży znajduje się dziś kwadratowa sala zwana rycerską, ze sklepieniem wspartym na centralnym filarze. Z czworobocznego zamku Stadnickich wzniesionego po 1656 r. zachowała się tylko jedna z czterech baszt. Pozostałe istniejące dziś budynki - skrzydło północno-zachodnie (łączące budynek główny z basztą) i skrzydło wschodnie - wzniesiono w latach 1836-38 wzdłuż linii dawnego muru obronnego. Po dewastacji w czasie ostatniej wojny wnętrza są całkowicie pozbawione starego wyposażenia; w zamku mieści się elegancki ośrodek wypoczynkowy. Na ścianie tablica pamięci poety Seweryna Goszczyńskiego (1801-1876), a na murku przy bramie tablica poświęcona Wincentemu Polowi. Z dawnego wspaniałego parku zamkowego przetrwała tylko część.
Na nowym rynku zwraca uwagę ratusz z 1896 r., po remoncie używany zgodnie z przeznaczeniem jako reprezentacyjna siedziba władz miasta. Obok pomnik milicjantów poległych w walkach z UPA.
Murowaną synagogę (przy ul. Berka Joselewicza) zbudowano zapewne na przełomie XVI i XVII w., a przebudowano w połowie XVIII w. Pierwotnie wchodziła w obręb fortyfikacji miejskich. Dziś służy jako sala wystawowa i siedziba oddziału PTTK. W fasadzie płaskorzeźba Tablic Mojżeszowych i napis po hebrajsku: "O, jakimże lękiem napawa to miejsce! Nic tu innego, tylko Dom Boży. Warto wiedzieć, że w Lesku, zamieszkałym do II wojny w znacznej części przez Żydów, istniało dawniej kilka innych domów modlitwy, związanych z różnymi prądami w ruchu chasydzkim.
Lesko fontanna.
foto: Asiczka.
Kirkut (cmentarz żydowski) leży na wschód od synagogi, na wzniesieniu porośniętym starymi dębami. Wejście po schodkach od ul. Słowackiego. Znajduje się tu ok. 2000 nagrobków, często pięknie zdobionych, z których najstarsze (w części północnej) są datowane na połowę XVI w. Tak stare macewy odnaleziono w Polsce jeszcze tylko w Krakowie, Lublinie i Szczebrzeszynie.
Historia społeczności żydowskiej leska jest prawie tak długa jak historia miasta. Według niepotwierdzonej ustnej tradycji w Lesku osiedlili się Żydzi wygnani pod koniec XV w. z Hiszpanii. Po raz pierwszy mieszkaniec leska narodowości żydowskiej jest wymieniony w spisie mieszczan z 1542 r. Dokument z 1580 r. mówi o duchownym Rabin Żydzie oraz szkole żydowskiej. W tym samym czasie odnotowano 23 Żydów, którzy przyjęli prawo miejskie. Podobnie jak Polacy i Rusini, mieli oni swój "szpital", czyli w ówczesnej terminologii dom ubogich.
Idąc od kirkutu na wschód ul. Słowackiego, a następnie źródlaną. paręset metrów za ostatnimi zabudowaniami natrafiamy na położone w zacisznej kotlince ocembrowane źródła mineralne: "Jadwiga", "Józef", "Julian", "Marcin" i "Mieczysław". Zawierają one słabo mineralizowane wody siarczkowe i mają wydajność 2-3 litrów na minutę. W okresie międzywojennym istniał tu niewielki zakład leczniczy, odwiedzany głównie przez Żydów. Obok źródełek pamiątkowy głaz z datą śmierci J. Piłsudskiego i krzyżem legionowym.
Warto wybrać się na stary cmentarz katolicki położony na wzgórzu, ok. 700 m na północny wschód od kościoła (ze starego rynku ulicami W. Pola i Kochanowskiego). Jest tu wiele cennych nagrobków z XIX w. Niegdyś na cmentarzu stała cerkiew "zamiejska" z 1575 r., jeden z najstarszych zabytków architektury drewnianej w południowo-wschodniej Polsce. Rozebrano ją po II wojnie światowej. W centrum cmentarza resztki betonowej konstrukcji - pozostałość dużej, murowanej cerkwi, której budowę rozpoczęto przed 1939 r. i nie ukończono. Na cmentarzu dwa pomnikowe dęby o obwodzie 530 i 550 cm.
Trzy kilometry na wschód od centrum miasta, przy szosie do Olszanicy i Ustrzyk Dolnych znajduje się słynny leski Kamień wznoszący się około 20 m ponad otaczający go teren. Pisał o nim Aleksander Fredro w pamiętniku Trzy po trzy oraz w poemacie Kamień nad Liskiem. Również Wincenty Pol poświęcił mu jeden ze swoich wierszy.
W Lesku zaczyna się zielony szlak przez Zwierzyń do Wałkowy i ({?J1). Początek przy synagodze, znaki wiodą koło źródełek mineralnych. Szlak przebiega koło wspomnianego Leskiego Kamienia (ok. 40 min. od Leska). Inny szlak znakowany wiedzie z Leska w Góry Słone.

Tekst z przewodnika "Bieszczady" za zgodą O.W. REWASZ

Lasko
google
©2008 Google

Rozkład jazdy autobusów w Lesku

Lesko rozkład jazdy Bieszczady
Lesko
Rozkład Jazdy
Dokąd
przez
godziny odjazdu
BALIGRÓD
Hoczew
07:40 F, 12:25 FJ, 15:50 F, 20:15 FJ
BEREŹNICA WYŻNA
Hoczew
07:20 FJ, 08:00 FW, 10:25 F, 14:00 S, 16:00 F
BUKOWIEC
Hoczew, Bereźnica Wyżna, Terka
14:00 a
BUKOWIEC
Hoczew, Polańczyk
09:10 NYV, 11:00 aJ, 17:20 Fm, 17:20 CW
BUKOWIEC
Hoczew, Polańczyk, Górzanka
12:50 CJN
BUKOWIEC
Hoczew, Polańczyk, Terka, Polanki
14:00 S
BUKOWIEC
Solina, Polańczyk
09:32 W 10:15 S 12:27 Pw
CISNA
Baligród, Jabłonki
14:50 FJ, 18:56 N
JANKOWCE
-
06:15 F, 07:25 F, 11:50 F, 14:10 F, 15:40 F, 19:05 Fn
JAWOR
Myczkowce
13:50 FW
JAWOR
Uherce Mineralne
06:00 F
KALNICA
Zagórz, Średnie Wielkie
11:05 F, 11:05 CJN
KATOWICE
Sanok, Iwonicz-Zdrój, Tarnów, Kraków
08:43 PU
KRAKÓW
Sanok, Iwonicz-Zdrój, Tarnów
14:00 PN
KRAKÓW
Sanok, Krosno, Jasło, Tarnów
16:10 PW
KROSNO
Sanok, Zarszyn, Besko, Rymanów
07:15 N, 08:05 L, 09:40 F,12:05 AJn, 12:15 W, 12:37 W, 13:25 JL, 13:25 W, 14:50 N, 17:33 W, 19:45 JD, 19:45 W
LESKO, MIASTO
-
06:50 CJN, 07:32 S, 07:32 a, 14:40 F, 15:52 FW
LESKO, OSIEDLE
-
05:47 A, 10:52 6JN, 11:52 CJmN, 12:52 AJ, 13:52 FJ, 14:52 CJN, 15:52 FJ, 17:52 FJ
LUTOWISKA
Ustrzyki Dolne, Czarna
08:34 JL
MIELEC
Sanok, Brzozów, Rzeszów, Kolbuszowa
09:05 PLł, 15:10 Pf
MONASTERZEC
Bezmiechowa Górna
06:50 F, 06:55 S, 07:05 CN, 08:15 F, 10:20 N, 13:50 F, 14:35 S, 15:35 F, 17:25 mN, 19:30 Fn
MYCZKOWCE
Uherce Mineralne
18:10 S
MYCZKOWCE
Uherce M., Zwierzyń
06:50 F, 12:20 aJ, 14:15 S, 15:35 FJ
NOWY SĄCZ
Sanok, Krosno, Jasło, Gorlice
06:30 NV
OLCHOWA
Zagórz, Tarnawa Górna
15:15 S
PASZOWA
Olszanica
13:05 p
POLANKI
Hoczew, Polańczyk, Bukowiec, Terka
06:05 S
POLAŃCZYK
Hoczew
06:05 CJN, 06:25 S, 07:25 F, 07:25 CJN, 07:25 CW, 11:00 S, 11:50 F, 15:15 S, 20:15 FW
POLAŃCZYK
Myczkowce, Solina
06:15 FJ, 06:15 W*, 11:20 W, 17:10 W
POLAŃCZYK
Solina
07:45 F, 07:45 CN, 08:45 W*, 11:05 VN, 13:10 N, 13:40 PW, 14:15 N, 15:40 S, 15:50 gNYV, 16:40 W, 19:10 N, 20:45 W
POLAŃCZYK
Zwierzyń, Myczkowce, Solina
09:05 W
PRZEMYŚL
Sanok, Tyrawa Wołoska, Kuźmina, Bircza
18:40 57L
RZESZÓW
Sanok, Brzozów, Domaradz
06:25 F, 06:55 N, 07:25 F, 08:45 N, 11:35 NYV, 12:10 OV, 13:30 NV, 15:50 JnN, 15:50 W, 16:45 N, 18:15 gNYV, 20:45 W
SANOK
Zagórz
04:50 F, 05:45 F, 05:45 CN, 07:45 FJ, 07:50 FW, 07:55 F, 08:40 CW, 08:45 F, 08:45 CW, 09:20 S, 09:40 CN, 09:45 FW, 10:15 L, 10:20 N, 10:20 W, 11:00 FJ, 11:00 W, 11:05 FJ, 11:05 W, 11:20 W, 11:20 W, 11:50 L, 12:10 W, 12:15 FJ, 12:15 CJN, 12:50 F, 12:55 W, 13:40 S, 13:40 W, 14:05 CW, 14:20 W, 14:25 mN, 15:15 CW, 15:15 CJN, 15:55 W, 16:05 W, 17:15 JN, 17:15 +N, 17:15 W, 17:30 A, 17:50 FJg, 17:50 CJgN, 17:50 W, 18:10 mN, 18:15 CJN, 18:40 W, 18:45 FW, 18:50 W, 18:50 W, 19:40 N, 19:40 Fm, 19:40 CW, 21:10 JN, 21:45 W, 22:00 CW
SANOK
Załuż
06:10 S, 06:10 a, 07:15 FJ, 08:00 F, 09:50 F, 11:30 JN, 12:40 F, 14:30 S
SANOK, DĄBRÓWKA
Sanok D.A., Sanok - ul. Staszica
15:25 FJ
SANOK, DĄBRÓWKA
Zagórz, Sanok D.A., Sanok - ul. Staszica
06:13 F, 07:13 FJ, 08:13 FJ, 09:13 6JN, 11:13 6JN, 14:13 FJ, 15:13 FW, 16:18 FJ
SANOK, ul. DMOWSKIEGO
Zagórz, Sanok D.A., ul. Staszica
07:53 CJN, 09:13 F, 13:13 AJ, 18:35 FJ
SOLINA
Uherce Mineralne
07:40 FW, 15:39 W
SOLINA
Zwierzyń, Myczkowce
09:05 FJ, 12:20 S, 15:35 W
STALOWA WOLA
Sanok, Brzozów, Rzeszów, Nisko
16:50 Pw
ŚREDNIA WIEŚ
Hoczew
06:45 S, 12:45 S, 14:15 S
ŚREDNIE WIELKIE
Zagórz, Olchowa
15:15 a
ŚREDNIE WIELKIE
Zagórz, Tarnawa Górna
07:55 F, 13:50 S
TARNOBRZEG
Sanok, Brzozów, Rzeszów, Kolbuszowa
15:35 PW
TERKA
Hoczew, Polańczyk, Bukowiec
06:05 aJ
USTRZYKI DOLNE
-
18:10 PmU
USTRZYKI DOLNE
Olszanica
05:50 N, 06:50 FJ, 08:10 FJ, 08:45 FW*, 09:55 OV, 10:05 FW*, 11:55 FJ, 11:55 W, 13:00 CmN, 13:10 F, 13:40 JnN, 14:20 N, 14:35 F, 15:10 FW, 16:50 NV, 19:54 PU, 20:00 mN, 22:25 N
USTRZYKI DOLNE
Rudenka, Olszanica
15:10 FJ
USTRZYKI GÓRNE
Baligród, Jabłonki, Cisna, Wetlina
07:05 W, 11:05 W, 12:25 W, 14:00 W, 14:45 W, 16:35 W
USTRZYKI GÓRNE
Olszanica, Ustrzyki Dolne, Czarna, Lutowiska
06:50 W*, 07:25 L, 08:34 W, 10:05 CW*, 10:30 F, 13:40 W, 15:35 N, 18:14 nN
USTRZYKI GÓRNE
Solina, Polańczyk, Bukowiec, Polana, Czarna, Lutowiska
07:00 PW, 08:35 PW, 10:00 W*, 15:35 W
WARSZAWA
Sanok, Brzozów, Rzeszów, Tarnobrzeg, Sandomierz, Kozienice
09:30 PW
WARSZAWA
Sanok, Rzeszów, Nisko, Janów, Lubelski, Kraśnik, Lublin
18:45 PW
WARSZAWA
Sanok, Rzeszów, Sandomierz, Radom
12:45 PL
WETLINA
Baligród, Jabłonki, Cisna
06:45 FJ, 08:05 FJ, 10:20 Pf, 14:00 JN, 15:05 JD, 16:35 JnN, 17:40 PnU, 19:15 PW
WETLINA
Baligród, Jabłonki, Cisna, Żubracze
11:05 JN
WOLA GÓRZAŃSKA
Hoczew, Polańczyk, Wołkowyja
06:05 W
WOLA GÓRZAŃSKA
Solina, Polańczyk, Wołkowyja
12:35 F
WOŁOSATE
Baligród, Jabłonki, Cisna, Wetlina, Ustrzyki Górne
06:20 W*, 08:40 W*
WROCŁAW
Sanok, Krosno, Tarnów, Kraków, Katowice
19:03 PW
ZAGÓRZ
-
17:00 W
ZAŁUŻ
-
15:25 F
ZASŁAW
-
22:45 Fm
ZATWARNICA
Olszanica, Ustrzyki Dolne, Czarna, Lutowiska
09:25 N, 18:00 N
ZATWARNICA
Ustrzyki Dolne, Czarna, Lutowiska, Nasiczne
12:20 N
ZAWADKA
Olszanica, Paszowa, Stańkowa, Ropienka szk.
06:10 S
ZAWADKA
Olszanica, Ropienka, szk.
08:15 F, 14:15 a, 16:00 Fn
ZAWADKA
Rudenka, Olszanica, Ropienka szk.
14:15 S
ZAWÓZ
Hoczew, Górzanka, Terka, Rajskie, Werlas
15:15 qJ
ZAWÓZ
Hoczew, Polańczyk, Bukowiec
08:40 CW*, 15:15 CJN, 15:15 W, 19:10 gN
ZAWÓZ
Hoczew, Polańczyk, Bukowiec, Werlas
12:50 FJ 12:50 W
ZAWÓZ
Hoczew, Polańczyk, Górzanka, Terka, Bukowiec
15:15 XJ
ZAWÓZ
Hoczew, Polańczyk, Terka, Bukowiec
08:30 F
ŻUBRACZE
Baligród, Jabłonki, Cisna, Liszna
13:20 F

LEGENDA

! - od 1 września 2005 nie kursuje na odcinku Komańcza - Jaśliska
* - połączenie kolejowo-autobusowe, oczekuje na przyjazd pociągu
^ - z Krosna odjazd ze stanowiska "RADTURU"
+ - kursuje w dni świąteczne (niedziele i święta)
5 - kursuje w piątki
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
a - kursuje w dni robocze nie będące dniami nauki szkolnej
A - nie kursuje w niedziele i święta
b - kursuje w dni nie będące dniami nauki szkolnej
C - kursuje w soboty, niedziele i święta
D - nie kursuje 24-26, 31.XII, 1.I, Wielką Sobotę i 2 dni Wielkanocy
E - nie kursuje w czasie letnich wakacji szkolnych
f - kursuje od 1 czerwca do 30 września
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
g - nie kursuje 24 grudnia
J - nie kursuje od 1 lipca do 31 sierpnia
K - nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych
L - nie kursuje 25-26 grudnia, 1 stycznia i dwa dni Wielkanocy
l - nie kursuje w dni poświąteczneł - nie kursuje 2 stycznia
m - nie kursuje 24 i 31 grudnia
n - nie kursuje 24, 31 grudnia i w Wielką Sobotę
N - nie kursuje 25 grudnia i pierwszy dzień Wielkanocy
O - kursuje codziennie
p - kursuje w piątki w dni nauki szkolnej
P - kurs pośpieszny
q - kursuje w piątki w dni robocze
Q - nie kursuje w Boże Ciało
S - kursuje w dni nauki szkolnej
t - nie kursuje 23, 24, 30, 31 grudnia, w Wielki Piątek i Sobotę
U - nie kursuje 25 grudnia, Nowy Rok i pierwszy dzień Wielkanocy
V - kurs przyśpieszony
W - kursuje od 1 lipca do 31 sierpnia
w - kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych
X - kursuje w dni robocze od poniedziałku do czwartku
y - kursuje w soboty po dniu roboczym w ZPG
Y - nie kursuje 26 grudnia
Z - nie kursuje w soboty i dni świąteczne po dniu roboczym w ZPG
z - nie kursuje w Wielką Sobotę
Autorzy serwisu nie odpowiadają za rzetelność danych dostarczonych przez przewoźników, rozkłady staramy się na bieżąco aktualizować. Dokładne informacje o połączeniach można uzyskać w punktach informacyjnych Sanok: (013)464 39 16, Lesko: (013) 469 85 43, Ustrzyki Dln.: (013) 461 12 36.

Wszystkie zdjęcia na stronie "www.bieszczady.net.pl" oraz na stronach w domenie bieszczady.net.pl jak i witrynach administrowanych przez nasz serwis są chronione są prawem autorskim. Jakiekolwiek wykorzystanie ich do celów komercyjnych, zamieszczanie na innych stronach internetowych, przedruk lub inne formy powielania, wymagają zgody redakcji. © Bieszczadzki Serwis Internetowy 2001 - 2012. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach i na forum. Są one prywatnymi komentarzami i opiniami użytkowników.

Serwis Bieszczady.net.pl używa plików typu cookies do poprawnego działania strony, w celach statystycznych, reklamowych, oraz w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z serwisu Bieszczady.net.pl, bez zmian ustawień w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej oznacza zgodę na wykorzystywanie technologii cookies i zapisywanie ich w pamięci Państwa urządzenia zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady aktualności POLECAMY
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy
Bieszczady polecamy